Tag Archive for 'IIC'

Atex-Patlayıcı Ortam Danışmanlığı ve Exproof Elektrik Tesisat İşleri

Atex telsiz ihtiyaçlarınız için;

www.deneyim.net/market

 

TS EN 60079-10’a uyumlu olarak kuruluş ve tadil edilmesi gerekiyor. Exzone dair profesyonel teknik personeliyle mümkün patlayıcı ortam barındıran kuruluş ve işletmelerde cereyan tesisatlarının bakım, restorasyon, kurulum hizmetlerini vermektedir. Bununla Birlikte tertemiz kurulacağı bildirilen tesislerin ATEX 100 ve ATEX 137 direktiflerine uygunluğunun sağlanması amaçlı danışmanlık, proje uygulama ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

ATEX nedir?

Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılabilir telkin ile kuruluş edilmiş olup bu standart çoğunlukla ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles” teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından çeşitli yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle”” Avrupa Birliğinde malların özgür dolaşımının sağlanmasına destek etmektir”

ATEX kaideleri bir Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. bir Temmuz 2003 tarihinden bu yana AT’de satılan patlama tehlikesine elbet ortamlarda kullanılan cereyan ve elektronik ekipmanlar amaçlı bu kurallar zaruridir. Bu tarihten bu yana patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan tüm ürünler ATEX onaylı olmalı ve sembolünü taşımalıdır.

ATEX muayenesi işareti.

Bu işaret Avrupa riskli sahalarında kullanılan tüm cihazların üstünde bulunmalıdır.
II 2 G : Meydan sınıflandırması.
“II”, madenler harici tüm alanlar amaçlı onaylı bir cihaza işaret eder.
“2” rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içerisinde en riskli alanlar amaçlı olabilitesi yüksek nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret ediyor olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına yönelik patlama koruması
İa : Patlamaya karşın savunma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji emniyetli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. “IIC” ibaresi en riskli gaz grubu ile uyumluluğu işaret etmektedir.
T4 : Hararet sınıfı kullanıcıya, yanlış şartlarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en dik sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir.

ATEX’e az bir bakış

“Kendi İçinde Emniyet” nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından bir tanesini veya bir kaçını oluşturabilecek tüm ekipmanlar amaçlı geçerlidir:
• Elektrik kıvılcımları
• Elektrik arkları
• Alevler
• Sıcak yüzeyler
• Statik elektrik
• Elektromanyetik radyasyon,
• Kimyasal tepkimeler
• Mekanik etkiler,
• Mekanik sürtünmeler
• Sıkışma nedeni ile ateş alma
• Akustik enerji
• İyonlaştırıcı radyasyon
Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler amaçlı tasarlanmaktadır?

• Petrokimya
• Petrol platformları ve rafineriler
• Farmasotik
• Dökme materyaller (taneli materyaller)
• Madencilik
• Boru hatları
• Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar
Exzone uygulama Patlayıcı Madde Mühendisliği
EXPROOF ;

Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak için üretilen Ekipman ve Koruma Amaçlı Sistemler (ATEX) Direktifi 94/9/EC. ATEX Kelimesi Fransızca “ATmosphere EXposible” kelimelerinin önce heceleri faydalanılarak meydana getirilmiş olup ex-proof ekipmanlara yapılacak teknik zorunluluklar benzeri tertemiz yaklaşımları içerir bir direktiftir ve bir Temmuz 2003’den tarihinden bu yana zorunluluk haline gelmiştir.
ATEX talimatındaki gereken koşulları mahaline getiren, CE markası sahibi üretici firmalar ex-proof ürünlerini Avrupa’nın her yerinde ek bir yükümlülüğe elbet olmadan kolay bir şekilde satabilirler. Esasında bu 450 milyonluk bir fert topluluğunu içerir dünyanın en kocaman partner pazarına erişmek manasına gelmektedir.
ATEX direktifi, şaşırtıcı bir şekilde denizaşırı sabit platformlar, petrokimya tesisleri yeraltı maden ocakları ve potansiyel patlayıcı ortamların yer aldığı öbür alanları da içerir bir sürü kapsamlı bir yelpazeye dağılmış ekipmanların kullanımını kapsar.Bu çeşit ekipmanlar amaçlı Avrupa pazarının 3 Milyar Euro’ya ulaştığı ihtimal edilmektedir.
Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan Ex-Proof Cereyan Ekipmanı Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Alevlenebilir kimyasallar ve yakıt ürünlerinin (sözgelişi metan, içki, asetilen, doğalgaz…) imalat, işletme, eriştirme ve depolanmasında meydana çıkabilecek gaz ve buhar kaçaklarının, atmosferin oksijeniyle birleşmesiyle, patlayıcı bir konsantrasyonu oluşturması kaçınılmazdır. Böylesi bir vaziyette cereyan enerjisinden doğabilecek, cereyan arkı, statik cereyan veya çok yüzey sıcaklığı, eşya ve can güvenliğini tehlikeye sokacak bir patlamaya yol açabilmektedir. Söz konusu riskli ortamlarda kullanılan cereyan ekipmanlarının üretimi ve kullanımı normal sahalardaki uygulamalardan kocaman değişiklikler işaret etmektedir. Bu çeşit malzemeler, konu ile alakadar olan meslek çevrelerince Ex-Proof (Alev sızdırmaz) cereyan malzemeleri olarak isimlendirilir.
Patlamaya karşın korumanın (EXPLOSION PROTECTION) fiziksel ilkeleri ;

Patlama yanabilir bir maddenin oksijenle ani bir şekilde kimyasal bir reaksiyona girmesi sonucu dik miktarda enerjinin açığa çıkmasıdır. Yanabilir maddeler gaz, buhar, duman ve toz halinde bulunabilirler. Ateş veya patlamanın olabilmesi amaçlı üç şartın gerçekleşmesi zaruridir. Bu üç unsurdan biri devre dışı bırakılırsa, patlama tehlikesi ortadan kalkar.
bir) Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı yanıcı gaz, buhar veya toz.
2) Hava (Oksijen)
3) Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya bir ateşleme kaynağı
Bir atmosfer, eğer fert yaşamı veya çevre amaçlı bir tehlike varsa, riskli veya patlayıcı olarak tanımlanır.
Culha.NET