Atex Sertifikası Nedir?

Atex telsiz ihtiyaçlarınız için;

www.deneyim.net/market

 

Kendi İçinde Güven standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılabilir direktif ile kuruluş edilmiş olup bu standart çoğunlukla ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles” teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen maksadı “en azından çeşitli yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere güven maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle”” Avrupa Birliğinde malların özgür dolaşımının sağlanmasına destek etmektir”

ATEX kaideleri bir Mart 1996 tarihinden beri gönüllü tek standart olarak uygulanmaktadır. bir Temmuz 2003 tarihinden bu yana AT’de satılan patlama tehlikesine elbet ortamlarda kullanılan cereyan ve elektronik ekipmanlar amacıyla bu kurallar zaruridir. Bu tarihten bu yana patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan tüm ürünler ATEX onaylı olmalı ve sembolünü taşımalıdır

AB ülkelerinde, kullanılacak ex-proof ürünlerin ATEX sertifikalı olma mecburiyeti yer almaktadır. Ülkemizde de, ATEX Yönetmeliği Avrupa Birliğinin 94I9IEC direktifine paralel olarak, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılabilir Mükerrer Resmi Gazetede, “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Donatım ve Koruma Amaçlı Sistemler konusunda Yönetmelik (94I9IAT)”olarak Endüstri ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanarak onay edilmiştir. Bu yönetmeliğe yönelik kullanılacak tüm ex-proof malzemeler ATEX (ATmosphere EXplosive) sertifikalı olmak zorundadır. Bu tanıma uymayan malzemelerin kullanılması güvenlik tarafından uyumlu olmayacağı benzeri mümkün kontrollerde de Avrupa Birliğinin 94I9IEC ve 1999I92IEC talimatları ile yukarıda anlatılan yönetmelik ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılabilir Resmi Gazetede yayınlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Personelin Korunması Ile Ilgili Yönetmelik”hükümlerine aykırılık oluşturacaktır. Bununla Birlikte, itfaiye örgütleri ve sigorta kuruluşları da kullanılacak malzemelerde bu nitelikleri aramaktadırlar

0 Responses to “Atex Sertifikası Nedir?”


  • No Comments

Leave a Reply
Culha.NET